Pla local de joventut

El pla local de joventut és un recull de dades, directrius i accions que l’Ajuntament durà a terme durant quatre anys, que és la durada del pla. La particularitat és que, normalment, el pla local es realitza amb la participació dels mateixos beneficiaris de les polítiques, els i les joves.