Comunitats energètiques

A través de les comunitats energètiques, l’Ajuntament de la Vall d’en Bas posa a disposició de la ciutadania una part de l’energia que produeixen les plaques solars instal·lades en equipaments municipals.

La comunitat energètica de Sant Esteve va entrar en funcionament el setembre de 2023 i, actualment, s’està treballant per engegar altres comunitats energètiques al municipi, com la comunitat energètica Verntallat, que es preveu activar al llarg del 2024.

En aquesta pàgina trobaràs informació sobre:

Comunitat energètica de Sant Esteve d’en Bas

La CE de Sant Esteve d’en Bas es nodreix de l’energia que produeixen les plaques fotovoltaiques instal·lades a les teulades del pavelló esportiu de Sant Esteve d’en Bas. La potència que actualment disposa la instal·lació per a la població és de 24 kWp, tot i que es preveu ampliar fins als 100 kWp el 2024.

Documents relacionats:

Presentació sobre la Comunitat Energètica de Sant Esteve
Reunió de seguiment de la CE Sant Esteve

Convocatòries

El termini per sol·licitar una plaça a la CE Sant Esteve va estar obert de l’1 al 20 d’octubre de 2022.

Comunitat energètica Verntallat

La comunitat energètica Verntallat es troba actualment en fase de construcció a la coberta de l’Escola Verntallat. Es preveu instal·lar una potència de 50 kWp, dels quals aproximadament la meitat es posaran a la disposició de les persones que s’ubiquin a un radi de 2 km de l’escola (veure mapa a continuació).

Documents relacionats:

Presentació sobre la Comunitat Energètica Verntallat
Presentació sobre la sessió constitutiva de la Comunitat Energètica Verntallat

Constitució de la comunitat energètica Verntallat. 17 de juny de 2024

Convocatòries

El termini per sol·licitar una plaça a la CE Verntallat va estar obert del 15 d’abril fins al 6 de maig de 2024.

Preguntes freqüents

Què és una comunitat energètica

Les comunitats energètiques són un instrument clau per a fer realitat la transició ecològica als municipis, ja que generen energia renovable i distribuïda en el territori, empoderant les persones i involucrant les entitats municipals en aquesta transformació.

Qui pot formar part de les comunitats energètiques

Les persones físiques i les petites i mitjanes empreses que consumeixen electricitat a la Vall d’en Bas i compleixen amb els criteris tècnics de la comunitat energètica.

Avantatges de formar part d’una comunitat energètica

  • Estalviaràs en la factura elèctrica del teu habitatge o local gràcies a l’autoconsum d’energia fotovoltaica i una millor gestió energètica.
  • Reduiràs els maldecaps associats a instal·lar i mantenir el teu propi sistema fotovoltaic. L’ajuntament s’encarrega de tot!
  • Participaràs d’una iniciativa pionera de transició energètica a la Vall d’en Bas, amb un impacte ambiental i socioeconòmic positiu per al municipi.

Què suposa formar part d’una comunitat energètica

  • Presentar la sol·licitud i la documentació necessària dins del termini establert per la convocatòria.
  • Abonar una taxa anual, que és menor a l’estalvi en la factura energètica.

Com es pot formar part d’una comunitat energètica

L’Ajuntament obre convocatòries perquè els habitants del municipi pugin ser membres de les comunitats energètiques. Les places s’adjudiquen per un període màxim de 4 anys, i transcorregut aquest temps, es tornen a adjudicar a través d’una nova convocatòria.

Els passos que cals fer per formar part d’una comunitat energètica són els següents:

  1. Presentar una sol·licitud dintre del termini que estableixi la convocatòria.
  2. L’ajuntament atorgarà les places a les sol·licituds que compleixin amb els requisits tècnics. Si hi ha més sol·licituds presentades que places disponibles, es durà a terme un sorteig per decidir qui es queda amb les places.
  3. Si se’t concedeix la plaça, hauràs de pagar la taxa municipal associada a la participació de la comunitat energètica i dur a terme els tràmits administratius per a vincular la teva plaça amb la instal·lació fotovoltaica municipal.

Normativa

Taxa per la cessió temporal de quotes de participació de les instal·lacions solars fotovoltaiques municipals.
Bases reguladores del concurs per la cessió temporal de quotes de participació de les instal·lacions solars fotovoltaiques del municipi de la Vall d’en Bas
Convocatòria per la cessió temporal de quotes de participació de la instal·lació solar fotovoltaica de Verntallat

Cronologia


Data d’actualització: