Aprovades les bases generals per l’atorgament de subvencions a les entitats de la vall

En el ple ordinari del mes d’abril, celebrat dimarts al vespre, es va dur a terme l’aprovació inicial de les bases generals reguladores de l’atorgament de subvencions a les entitats de la Vall d’en Bas La proposta va tirar endavant amb els vots a favor de La Vall Plural-AM i abstenció de PDeCAT.

Aquesta és la primera vegada que s’han creat unes bases per atorgar subvencions en concurrència pública a entitats de la vall. Aquestes s’atorgaran en base a uns criteris de valoració universals per a tots els sol·licitants, seguint una avaluació de criteris generals i una de criteris específics per categories en funció de si l’entitat demandant és de modalitat cultural, esportiva o d’acció social i associacionisme.  Així, seguint els criteris de valoració, que contemplen el nombre de persones que formen part de l’entitat, les activitats que organitzen, la trajectòria o la promoció de l’associacionisme, entre altres, es determina la quantitat de la subvenció. El document té present les entitats existents actualment a la Vall d’en Bas però preveuen també la introducció de nous sol·licitants, en cas de la creació de noves organitzacions.

Les noves bases són les que s’aplicaran per atorgar subvencions a les entitats de la Vall d’en Bas aquest 2017. L’any passat, tot i que el document no estava aprovat, ja es va seguir aquest mateix sistema per provar-ne el seu funcionament. El resultat va ser que les entitats van rebre en total 6.263 euros més que els que havien rebut en l’exercici de l’any 2015.

La Vall d’en Bas és un municipi amb una gran riquesa associativa i actualment compta amb una cinquantena d’entitats. Amb aquestes bases es pretén afavorir la cooperació entre el sector públic i el privat, millorar la cohesió social i possibilitar el creixement cultural, esportiu i educatiu.