Política de privacitat

TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

 

AJUNTAMENT DE LA VALL D’EN BAS

CARRER SANT ESTEVE, 3

17176 SANT ESTEVE D’EN BAS

LA VALL D’EN BAS

Tipus de dades personals que es tractaran:

  • Totes les que vostè ens faciliti en el moment de realitzar la seva sol·licitud d’informació de la nostra entitat.
  • Aquelles dades addicionals que vostè ens faciliti durant la tramitació i gestió de la sol·licitud d’alta, com també les relacionades amb els tractaments de dades que es descriuen en el present document, sempre que ens n’hagi donat el seu consentiment o al tractament del qual estem d’alguna manera legitimats d’acord amb la normativa vigent.
  • Dades personals que vostè ens aporti mitjançant una xarxa social o una altra aplicació per gestionar la seva sol·licitud, el servei o la consulta.
  • Aquestes dades depenen de la seva pròpia configuració de privacitat, ús de la xarxa social o aplicació i política de privacitat de la xarxa social o aplicació esmentada.

Vostè garanteix que indica només dades personals certes i actualitzades.

Drets:

Vostè pot retirar el consentiment atorgat, com també exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat, limitació i/o oposició al tractament, a través de les adreces postal i electrònica indicades.

Consentiment per al tractament amb finalitats de comunicació sobre activitats de la nostra entitat:

Vostè CONSENT de FORMA EXPRESSA que la nostra entitat li pugui enviar comunicacions i informació, fins i tot per mitjans electrònics, sobre les activitats de la de l’Ajuntament de la Vall d’en Bas en els àmbits social, cultural, educatiu, científic o de recerca.

El tractament de les dades personals per enviar-li comunicacions sobre altres activitats de la nostra entitat està legitimat pel consentiment de data més recent que vostè hagi atorgat. Si desitja que li deixem d’enviar aquesta mena de comunicacions, pot revocar el seu consentiment en qualsevol moment enviant una sol·licitud a les adreces postal o electrònica indicades.

Cessions de dades personals a tercers:

L’Ajuntament de la Vall d’en Bas no realitzarà cessions de dades personals a tercers sense obtenir-ne prèviament el seu consentiment, excepte les que siguin necessàries per complir les obligacions legals a les quals l’Ajuntament estigui subjecte en cada moment per la seva naturalesa

Responsable de la protecció de dades:

Per a més informació sobre les garanties a la seva privacitat, pot contactar amb nosaltres a ajuntament@vallbas.cat, o al 972690225. Carrer Sant Esteve, 3, 17176 Sant Esteve d’en Bas.
ReclaMacions:

Si considera que el tractament de les seves dades personals vulnera la normativa o l’establert en el present document, pot presentar una reclamació:

  • A la nostra seu electrònica.
  • Davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades

Conservació de dades:

Les seves dades personals es conservaran mentre no es doni de baixa de la nostra newsletter.