Política de privacitat a les xarxes socials

De conformitat amb el que estableixen la normativa vigent i aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSI-CE), l’AJUNTAMENT DE LA VALL D’EN BAS informa els usuaris que ha creat un perfil a la/les xarxa/es social/s Facebook, Twitter i Instagram, amb la finalitat principal de donar publicitat als seus productes i serveis.

Dades de l’AJUNTAMENT DE LA VALL D’EN BAS:

 • NIF: P1701700E
 • ADREÇA POSTAL: CARRER SANT ESTEVE, 3 17176, LA VALL D’EN BAS (GIRONA)
 • ADREÇA ELECTRÒNICA: ajuntament@vallbas.cat
 • DOMINI WEB: www.vallbas.cat

L’usuari disposa d’un perfil a la mateixa xarxa social i ha decidit unir-se a la pàgina creada per l’AJUNTAMENT DE LA VALL D’EN BAS, mostrant així interès en la informació que aquesta doni a conèixer a la xarxa. En unir-se a la nostra pàgina, l’usuari ens atorga el seu consentiment per al tractament de les dades personals publicades al seu perfil.

L’usuari pot accedir en tot moment a les polítiques de privacitat de la mateixa xarxa social, així com configurar el seu perfil per garantir la seva privacitat.

L’AJUNTAMENT DE LA VALL D’EN BAS tracta i té accés a la informació pública de l’usuari, especialment el seu nom de contacte. Aquestes dades només s’utilitzen a dins de la mateixa xarxa social i no s’incorporen a cap sistema de tractament.

Drets dels interessats

Pel que fa als drets d’accés, rectificació, limitació del tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les vostres dades de caràcter personal, dels quals disposeu i que podeu exercir davant de l’AJUNTAMENT DE LA VALL D’EN BAS, d’acord amb el RGPD, cal que tingueu en compte els matisos següents:

 • Dret d’accés: és el dret de l’usuari a obtenir informació sobre les seves dades de caràcter personal concretes i sobre el tractament que se n’hagi fet o se’n faci, així com la informació disponible sobre l’origen d’aquestes dades i les comunicacions que se n’hagin fet o es prevegi fer-ne.
 • Dret de rectificació: és el dret de l’afectat que es modifiquin les dades que resultin ser inexactes o incompletes. Aquest dret només es pot satisfer amb relació a aquella informació que es trobi sota el control de l’AJUNTAMENT DE LA VALL D’EN BAS; per exemple, es poden eliminar comentaris publicats a la mateixa pàgina i imatges o continguts web en què apareguin dades de caràcter personal de l’usuari.
 • Dret a la limitació del tractament: és el dret que es limitin les finalitats del tractament previstes en origen pel responsable del tractament.
 • Dret de supressió: és el dret a suprimir les dades de caràcter personal de l’usuari, llevat del que estableixin el mateix RGPD o altres normatives aplicables que determinin l’obligatorietat de conservar-les, dintre del termini i en la forma escaients.
 • Dret de portabilitat: és el dret a rebre les dades personals que l’usuari hagi facilitat, en un format estructurat, d’ús comú i de lectura mecànica, i a transmetre-les a un altre responsable.
 • Dret d’oposició: és el dret que té l’usuari a exigir que l’AJUNTAMENT DE LA VALL D’EN BAS no tracti les seves dades de caràcter personal o que posi fi al tractament que en faci.

L’AJUNTAMENT DE LA VALL D’EN BAS porta a terme les actuacions següents:

 • Accés a la informació pública del perfil.
 • Publicació al perfil de l’usuari de tota la informació ja publicada a la pàgina de l’AJUNTAMENT DE LA VALL D’EN BAS.
 • Enviament de missatges personals i individuals a través dels canals de la xarxa social.
 • Actualitzacions de l’estat de la pàgina que es publiquin al perfil de l’usuari.

L’usuari sempre pot controlar les seves connexions, eliminar els continguts que deixin d’interessar-lo i restringir amb qui comparteix les seves connexions; per fer-ho, cal que accedeixi a la seva configuració de privacitat.

Publicacions

Un cop s’hagi unit a la pàgina de l’AJUNTAMENT DE LA VALL D’EN BAS, l’usuari podrà publicar-hi comentaris, enllaços, imatges o fotografies i qualsevol altre tipus de contingut multimèdia que admeti la xarxa social. L’usuari, en tots els casos, ha de ser el titular d’aquests materials, gaudir dels drets d’autor i de propietat intel·lectual corresponents o disposar del consentiment dels tercers afectats. Es prohibeix expressament qualsevol publicació a la pàgina, sigui del tipus que sigui (textos, gràfics, fotografies, vídeos, etc.), que atempti o pugui atemptar contra la moral, l’ètica, el bon gust o el decòrum i/o que infringeixi, violi o vulneri els drets de propietat intel·lectual o industrial, el dret a la imatge o la llei. En aquests casos, l’AJUNTAMENT DE LA VALL D’EN BAS es reserva el dret de retirar immediatament el contingut i de sol·licitar el bloqueig permanent de l’usuari.

L’AJUNTAMENT DE LA VALL D’EN BAS no es fa responsable dels continguts que lliurement publiqui l’usuari.

L’usuari ha de tenir present que els altres usuaris tindran coneixement de les seves publicacions, per la qual cosa ell mateix és el responsable principal de la seva privacitat.

Les imatges que es puguin publicar a la pàgina no seran emmagatzemades en cap sistema de tractament per l’AJUNTAMENT DE LA VALL D’EN BAS, però sí que romandran a la xarxa social.

Concursos i promocions

L’AJUNTAMENT DE LA VALL D’EN BAS es reserva el dret d’organitzar concursos i promocions, en els quals podran participar tots els usuaris units a la seva pàgina. Les bases de cadascuna d’aquestes accions, quan per dur-les a terme s’utilitzi la plataforma de la xarxa social, es publicaran a la mateixa xarxa, complint sempre els requisits establerts en la LSSI-CE i en qualsevol altra norma que hi sigui aplicable. La xarxa social no patrocina, avala ni administra de cap manera cap de les nostres promocions ni hi està associada.

Publicitat

L’AJUNTAMENT DE LA VALL D’EN BAS fa servir la xarxa social per donar publicitat als seus productes i serveis. En tot cas, si decideix tractar les dades de contacte de l’usuari per dur a terme accions directes de prospecció comercial, ho farà sempre d’acord amb les exigències legals del RGPD i de la LSSI-CE.

No es considera publicitat el fet de recomanar a altres usuaris la pàgina de l’AJUNTAMENT DE LA VALL D’EN BAS perquè també ells puguin gaudir de les promocions o estar informats de la seva activitat.

Tot seguit facilitem l’enllaç a la política de privacitat de les xarxes socials:


Data d’actualització: