Comunicat de l’Ajuntament de la Vall d’en Bas

L’Ajuntament de la Vall d’en Bas respon a les acusacions de falta de resposta a les demandes de la plataforma que s’oposa a la remodelació del carrer ample «Som la Veu d’en Bas».

Primer, l’Ajuntament va acceptar la demanda de la Plataforma de mantenir el doble sentit de circulació i es va comunicar als representants de la Plataforma en una reunió presencial el 24 de novembre de 2023. Les obres es van iniciar a la zona sud del carrer, que no estan afectades pel canvi, mentre l’equip d’arquitectes i els serveis tècnics de l’Ajuntament treballava per implementar la modificació a la zona afectada. L’Equip de Govern va enviar a la Plataforma un historial de les accions que s’havien dut a terme, inclosa l’acta de replanteig de l’obra el 22 de gener de 2023 on s’especifica que el carrer tindrà doble sentit de circulació, i se’ls va informar que un cop estigués la modificació del projecte acabada se’ls presentaria.

Segon, pel que fa a la reunió presencial que demana la Plataforma, l’Ajuntament va convocar aquesta plataforma a una reunió presencial aquest dijous 8 de febrer a les 9.30 a les oficines de l’Ajuntament per ensenyar-los el projecte, perquè poguessin resoldre els seus dubtes directament amb l’equip tècnic que ha redactat del projecte i part de l’Equip de Govern. Tanmateix, la Plataforma s’ha negat a assistir en aquesta reunió.

L’Ajuntament ha publicat a la web el projecte del carrer ample en el qual es manté el doble sentit de circulació del carrer.

Tercer, l’Equip de Govern ha mantingut informada la Plataforma en tot moment i ha respost totes les instàncies, aportant tota la documentació quan han pogut adjuntar-la. Assenyalem que també s’han dut a terme dues reunions amb aquesta plataforma, una primera reunió el 13 de novembre en què es va recollir la demanda de mantenir el doble sentit de circulació i la segona reunió del 24 de novembre en què se’ls va explicar que es faria la modificació per mantenir el doble sentit.