L’Ajuntament compra Can Marguí

L’Ajuntament de la Vall d’en Bas ha comprat l’antiga fàbrica Marguí com a part del programa de polítiques públiques d’habitatge. El passat 31 d’octubre l’alcalde, Lluís Amat, va signar l’escriptura de compravenda amb la família Moret, antiga propietària de la finca.

La fase d’adquisició de propietats es preveu acabar amb la compra de dues naus més situades al costat de Can Marguí, també a Sant Esteve. Paral·lelament, està en marxa un altre projecte d’habitatge a Sant Privat, on l’equip de govern ja va comprar l’antiga rectoria i està treballant ara en els preparatius per a construir-hi 14 habitatges de lloguer social.

Les polítiques d’habitatge són un eix estratègic de l’equip de govern per millorar la qualitat de vida al municipi. Aquestes polítiques a més d’incrementar l’oferta d’habitatge assequible, volen revitalitzar espais de la Vall d’en Bas que han quedat en desús. També s’estan tenint en compte criteris mediambientals i de cohesió social en el disseny dels nous habitatges, en línia amb els objectius del desenvolupament sostenible.