Ple Municipal

El Ple de l’Ajuntament està format per 11 regidories elegides democràticament per les persones amb dret de vot a les eleccions municipals a la Vall d’en Bas.

És l’òrgan de màxima representació política del municipi, amb potestats normatives, organitzatives, financeres, de control sobre la resta dels òrgans municipals i en matèria processal. Està presidit per l’alcaldia.

Els Plens se celebren l’últim dimarts de mes, cada dos mesos, a les 19.30 h. Les sessions són públiques, per tant, hi pot assistir tothom que ho desitgi.

A continuació, trobareu la llista de persones que van ser elegides a les eleccions de 2023, junt amb les àrees de l’ajuntament de què són responsables i les seves adreces electròniques de contacte.


GRUP MUNICIPAL LA VALL PLURAL – ACORD MUNICIPAL

Lluís Amat i Batalla

ALCALDE

Regidoria de Govern, Urbanisme i Habitatge.

alcaldia@vallbas.cat

 

Anna Bach i Pujol

Primera Tinenta d’Alcaldia

Àrea d’Educació i Cultura. Referent de Sant Esteve d’en Bas.

annabach@vallbas.cat

Gemma Puigvert i Molas

Segona Tinenta d’Alcalde

Àrea de Medi Ambient i Sobirania Territorial. Referent de Sant Privat i el Mallol.

gemmapuigvert@vallbas.cat

Magdalena Roca i Viñals

Tercera Tinenta d’Alcaldia

Àrea d’Acció Comunitària i Comuniació. Referent dels Hostalets d’en Bas i Falgars.

magdaroca@vallbas.cat

Magarita Castañer Vivas

Àrea de Desenvolupament Local i Salut. Referent del Mallol i la Pinya.

mitacastanyer@vallbas.cat

 

Jordi Prat Canal

Àrea d’Hisenda i Esport. Referent de Joanetes i Puigpardines.

jordiprat@vallbas.cat

 

 

Josep Pujol i Casanova

Àrea d’Obres, Serveis i Manteniment. Referent de Sant Esteve d’en Bas.

joseppujol@vallbas.cat

 

 


GRUP MUNICIPAL JUNTS X LA VALL D’EN BAS

 

 

 

Toni Arimany Torrent

Portaveu

juntsperlavall@vallbas.cat

 

 

 

 

Alícia Caritg Prats

juntsperlavall@vallbas.cat

 

 

 

 

Jordi Vilalta Raspau

juntsperlavall@vallbas.cat

 

 

 

 

Sergi Pujolriu Masoliver

juntsperlavall@vallbas.cat


Data d’actualització: