Canal intern de denúncies

El canal intern de denúncies és la bústia que ha habilitat l’Ajuntament de la Vall d’en Bas com a mesura de detecció i gestió del frau i altres infraccions de l’ordenament jurídic. Les persones que hagin obtingut informació en un context laboral, professional, durant unes pràctiques o voluntariat amb l’Ajuntament poden comunicar-la a través d’aquest canal de manera confidencial, inclús de manera anònima.

Què no és el canal intern de denúncies?

El canal intern de denúncies no és una bústia de queixes, propostes ni suggeriments. Si el que voleu és presentar una queixa, podeu fer-ho a la seu electrònica.

Els principis de gestió

El Comitè Antifrau de l’Ajuntament gestionarà les denúncies seguint els principis de confidencialitat, proporcionalitat, eficàcia, eficiència, imparcialitat, protecció de les persones involucrades, minimització de les dades personals, intervenció mínima en les actuacions d’investigació i coordinació amb l’Oficina Antifrau de Catalunya.