Prodaisa (Aigua)

Telèfon: 972 20 20 78
web: www.prodaisa.com

HORARIS DE GESTIÓ DEL SERVEI DE PRODAISA

Sant Privat d’en Bas: de 10 a 11 hores.

Sant Esteve d’en Bas: de 11:30 a 13:30 hores.

Segon i quart divendres de cada mes.