Servei de Recaptació – Gestió tributària

Actualment, l’Ajuntament de la Vall d’en Bas té cedit a Xaloc el cobrament de l’IBI (Impost de Bens Immobles), l’IAE (Impost d’Activitats Econòmiques), les plusvàlues i les deixalles.

Dates de cobraments:

  • IBI (Urbana i rústica): del 15 d’abril al 15 de juny
  • IAE: de l’1 de setembre al 31 d’octubre
  • Vehicles: Febrer i març
  • Deixalles: de l’1 de juliol a 31 d’agost
  • Cementiri: Juliol i agost
  • Aigua: Gener, abril, juliol i octubre

Es recomana el pagament a través de domicialiació bancària.