Equipaments

Dins els equipaments socials, culturals i juvenils de la Vall, els que més identifiquem dins les polítiques de joventut al llarg dels anys són els espais de Can Tista a Sant Esteve i l’espai social de Sant Privat. Aquests es gestionen des de l’Àrea de Joventut del mateix Ajuntament i es treballa per millorar els serveis que s’hi ofereixen. El tècnic de Joventut és l’encarregat de gestionar i dinamitzar aquests dos espais, sempre tenint en compte la diversitat generacional, les estratègies participatives, l’ús compartit…


CAN TISTA, ESPAI SOCIAL

L’espai social Can Tista és un local polivalent obert l’any 2014 on, a banda de fer-se diverses activitats per a totes les edats i de ser un espai per a les entitats, també esdevé l’espai de referència per als joves de la Vall com a punt d’informació juvenil i espai jove.

Està ubicat al centre de Sant Esteve d’en Bas, en una antiga casa que en el seu moment es va reformar totalment per tal d’obrir al poble aquest espai. Disposa de dos espais diferenciats: Can Tista de dalt i Can Tista de baix. A dalt hi ha aula d’informàtica, un espai d’estudi, sala de reunions, espai de joc, espai de lectura, informació juvenil, entitats, wifi… És un espai més variat; en canvi, a baix hi ha una sala polivalent amb escenari per fer-hi qualsevol acció, xerrada, esdeveniment, balls, concerts…

Can Tista de dalt obre regularment durant el curs escolar els dimarts, dijous i divendres a la tarda, de les 16 a les 19 h del vespre i sempre que hi hagi qualsevol activitat que requereixi un altre horari, hi ha absoluta disposició per obrir o tancar més aviat o més tard. El mateix si hi ha alguna entitat que demana un dels espais.

Can Tista de baix és un espai que s’obre quan alguna entitat o col·lectiu el demana via instància a l’Ajuntament, i també s’utilitza com a sala per fer-hi teatre, música…

A banda de les activitats que realitzem com a Àrea i com a Ajuntament, els dos espais de Can Tista també són espais fixos per a les entitats de la Vall; per exemple, la seu de l’entitat GECA és al segon pis de Can Tista de dalt, i els Gínjols d’en Bas utilitzen Can Tista de Baix per assajar coreografies per al Carnestoltes.


ESPAI DE SANT PRIVAT

Des de l’any 2009 que es va inaugurar fins al dia d’avui, Sant Privat ha estat un punt de referència per als joves de la zona de Sant Privat, el Mallol… com a espai de lleure i, en part, com a espai autogestionat pels mateixos joves. És un espai annex al casal de la gent gran i a la sala polivalent. Aquest equipament no té un horari d’obertura habitual, sinó que s’utilitza quan hi ha activitat, quan entitats o veïns el demanen o quan hi ha algun taller programat durant l’any.

A l’estiu s’hi fa el casal de lleure de Sant Privat.

A banda d’aquests dos punts, la resta de pobles que formen la Vall disposen d’espais socials o centres cívics a disposició dels veïns i veïnes o del mateix Ajuntament per organitzar-hi allò que sigui necessari, des d’un acte institucional, fins a un sopar o un dinar familiar.