Arxiu

FITXA TÈCNICA-DESCRIPTIVA ARXIU MUNICIPAL DE LA VALL D’EN BAS ARXIU MUNICIPAL

AJUNTAMENT DE LA VALL D’EN BAS
c. Sant Esteve, 3
17176 VALL D’EN BAS
Tel.: 972 69 02 25 |  Fax: 972 69 03 26
A/e: vallbas@ddgi.es
Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres de 10 h a 14h | Dissabte de 9h a 13 h.

La Vall d’en Bas és un municipi de la comarca de la Garrotxa format per diferents nuclis que són Joanetes, Sant Privat d’en Bas, La Pinya, Sant Esteve d’en Bas i la Vall d’en Bas. Aquests anteriorment havien estat pobles, però l’any 1968 va haver-hi l’annexió formant així la Vall d’en Bas.

El volum de documentació inventariada de l’arxiu municipal de la Vall d’en Bas és de 1.165 unitats d’instal·lació que ocupen 166,42 metres lineals.

L’arxiu conserva els fons documentals generats per la mateixa administració local, en funció de totes les competències i activitats que ha desenvolupat pels diferents ajuntaments que ara formen el municipi de la Vall d’en Bas i també fons privats de sindicats que protegien bàsicament els treballadors del camp i les seves famílies.


FONS D’ARXIU

El conjunt documental de l’Arxiu Municipal de la Vall d’en Bas està integrat pels següents fons:

Fons de l’administració local:

  • Ajuntament de Sant Privat d’en Bas (1872-1988)- 110 UI – 15,71 ML
  • Ajuntament de La Pinya (1881-1969)- 88 UI – 12,57 ML
  • Ajuntament de Joanetes (1904-1969)- 8 UI – 1,14 ML
  • Ajuntament de Sant Esteve d’en Bas (1877-1969) – 124 UI – 17,71 ML
  • Ajuntament de la Vall d’en Bas (1968-2004) – 743 UI – 106,14 ML

Fons d’entitats:

  • Cambra agrària (1940-1999) – 14 UI – 2 ML
  • Mutualitat Agrària (1958-1994)- 30 UI – 4,28 ML
  • La Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos ( 1937-1986) -41 UI- 5,85 ML
  • Organització Sindical ( 1949-1975)- 7 UI- 1 ML