Sostenibilitat

Parlar de fer compatible l’activitat de les persones amb la preservació del medi ambient, la biodiversitat i els nostres ecosistemes no sempre és fàcil.
Des de fa molts anys la Vall d’en Bas com a municipi rural, amb una important activitat agrícola, però també industrial i darrerament turística, ha estat portant a terme polítiques per aplicar aquests principis de sostenibilitat.
Un clar exemple és la col·laboració amb el Centre de Sostenibilitat, amb seu a Sant Privat d’en Bas, o la nostra adhesió a la Carta Europea de Turisme Sostenible.

Llegiu aquí els continguts de la carta