Tinença d’animals

Els ens locals i els ciutadans tenim l’obligació de seguir amb les directrius que marca el Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals.

Entre d’altres, aquest decret especifica que els ajuntaments tenen l’obligació de disposar d’un cens de gossos, gats i fures del municipi, i que els ciutadans tenen l’obligació de vetllar per la salut pública i el benestar dels animals.

Per tal de conèixer els drets i deures d’uns i altres, l’Ajuntament de la Vall d’en Bas promou campanyes sensibilitzadores.

+ Més informació de la Llei


Actualment, el Col·legi de Veterinaris de Girona està duent a terme un curs de Tinença responsable d’animals de companyia.

Si ets propietari d’una mascota o t’estàs plantejant ser-ho, t’animem a realitzar aquesta petita formació, que t’ajudarà a tu i al teu company o futur company.

Pots aconseguir tota la informació necessària a través del teu centre veterinari habitual, a través del Col·legi de Veterinaris de Girona o a través de l’Ajuntament de la Vall d’en Bas.