Obert el termini per sol·licitar la participació a la Comunitat Energètica de la Vall d’en Bas

A partir del dia 1 d’octubre i fins el dia 20 del mateix mes, es recolliran les sol·licituds de les persones interessades en formar part de la Comunitat Energètica de Sant Esteve d’en Bas.

En poden formar part totes aquelles sol·licituds que contempla l’actual normativa d’instal·lacions solars fotovoltàiques d’autoconsum compartit:

1- Que estiguin connectades a qualsevol de les xarxes de baixa tensió derivada del mateix centre de transformació on estarà connectada la instal·lació solar fotovoltaica.

2- Que estiguin connectades a una distància inferior a 500 metres dels consumidors associats.

3- Que estiguin ubicats, tant la generació com els consums, en una mateixa referència cadastral segons els seus primers 14 dígits.

La sol·licitud s’haurà de presentar dins el termini definit i caldrà fer-la mitjançant registre d’entrada a l’Ajuntament, ja sigui mitjançant instància genèrica o bé presencialment a l’Ajuntament (tota sol·licitud ha de tenir assignada un registre d’entrada).

Podeu accedir al formulari de sol·licitud clicant aquí: sol·licitud CE Sant Esteve d’en Bas.

Altrament, podeu consultar al mateix web de l’Ajuntament les bases reguladores de la Comunitat Energètica.

Per qualsevol dubte podeu escriure a: mediambient@vallbas.cat.