Obrim el termini per a sol·licitar formar part de la comunitat energètica Verntallat

El termini per presentar les sol·licituds és del 15 d’abril fins al 6 de maig de 2024 (ambdós inclosos). Trobareu informació sobre el que significa formar part d’una comunitat energètica a la web vallbas.cat/FAQ.

Els requisits per participar, el formulari que cal presentar i la llista de la documentació que cal aportar es troben a la web vallbas.cat/CEVerntallat. Les persones físiques podeu presentar la sol·licitud de manera presencial o telemàtica, en canvi, les persones jurídiques només ho poden fer telemàticament.

Les places es sortejaran i, en cas que hi hagi més participants que potència, es crearà una bossa en llista d’espera.