Obrim el termini per demanar subvencions per a les actuacions d’estalvi energètic dutes a terme en habitatges durant el 2022 i 2023

Es tracta de les cinquenes subvencions que l’ajuntament convoca des del 2018 per a incentivar l’ús sostenible d’energia i la reducció de la petjada de carboni als domicilis.

El termini per sol·licitar la subvenció és del 22 de maig fins al 17 de juliol de 2024, ambdós inclosos.

Poden demanar la subvenció les persones propietàries o llogateres que hagin dut a terme actuacions de millora energètica en el seu habitatge de primera residència a la Vall d’en Bas i que compleixin amb les condicions de la convocatòria.

L’import concret que s’assigna a cada actuació es troba detallat en la convocatòria de la subvenció. Trobareu aquesta informació, junt amb la documentació que cal presentar, a la web de la subvenció d’estalvi energètic.