SITMUN

El SITMUN, el Sistema dInformació Territorial Municipal de la Diputació de Girona, és una eina de consulta que integra cartografia i bases de dades amb tecnologia de mapes web.

Lobjectiu de leina SITMUN és millorar la quantitat i la qualitat de la informació territorial municipal i facilitar laccés a aquest tipus dinformació.

Aquesta eina permet visualitzar estructuradament cartografies temàtiques, com el cadastre, el planejament urbanístic, les ortofoto i la xarxa viària, entre daltres, gestionades de manera centralitzada a la Diputació de Girona, que posa aquesta informació a labast dels usuaris municipals (extranet) i del ciutadà (Internet).

Per tal dampliar els avantatges de la utilització daquesta eina, s’hi van afegint nous mòduls de gestió del territori, que sintegren automàticament en el sistema. Aquest és el cas dels mòduls de manteniment de carrers, de gestor dexpedients, de cens dhabitatges i solars buits, i de polígons industrials, entre daltres.

Podeu consultar el Manual de Cartografia del Sitmun en aquest enllaç: DDGI_Manual_EDICIO_SITMUN