Prohibició de fer foc fins al 15 d’octubre

Des del 15 de març fins al 15 d’octubre, no es podrà fer foc als terrenys forestals sense autorització.

A partir d’avui i fins al 15 d’octubre, queda totalment prohibit fer foc en terrenys forestals, poblats o no per espècies arbòries, i en la franja de 500m que els envolta.

Per realitzar activitats amb risc d’incendi forestal cal disposar d’autorització, que el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural pot donar de manera extraordinària al web de la Generalitat.

Queda exclosa de la prohibició, dins de les àrees recreatives i d’acampada i en parcel·les de les urbanitzacions, la utilització dels fogons de gas i de barbacoes d’obra amb mataguspires.