Tall al túnel de Sant Esteve d’en Bas del 13 al 17 de febrer

Des del Centre de Control Viari de la Generalitat de Catalunya, ens informem de la restricció al trànsit a la carretera C-63, Túnel de Sant Esteve d’en Bas, prevista pels dies:

  • Del 13 al 16 de febrer

o   C-63 Túnel de Sant Esteve d’en Bas (restricció en ambdòs sentits), des del PK 66+085 al 68+250, des de les 8:00 a les 18:00, cada dia. Per canvi del cable de rescat.

    Es tallarà l’accés als túnels desviant el trànsit per la carretera secundària. 

    • Divendres 17 de febrer

    o   C-63 Túnel de Sant Esteve d’en Bas (restricció en ambdòs sentits), des del PK 66+085 al 68+250, des de les 8:00 a les 15:00. Per canvi del cable de rescat.

      Es tallarà l’accés als túnels desviant el trànsit per la carretera secundària.