Francesc de verntallat, la llegenda del seu cognom

Francesc de Verntallat cabdill dels pagesos de Remença nascut a la població del Mallol la primera meitat del segle XV, és segurament el personatge històric més important que ha tingut la Vall d’en Bas. En aquestes línies però, no ens centrarem en la vida de Verntallat i en les revoltes remences – això ho expliquem en l’apartat de la història del municipi- sinó en la llegenda del seu cognom. Francesc de Verntallat, provenia d’una família benestant i noble, encara que de la petita noblesa de la Vall: Els Puigpardines.

Francesc de Verntallat que tot i ser noble treballava les terres, va encapçalar els exercits de pagesos que es van revoltar contra els senyors feudals, i que a Girona va salvar al futur Ferran el Catòlic d’una mort gairebé segura. Explica la llegenda, que en Francesc, que era un gran estretega i un valent guerrer, impossible de capturar pels seus enemics, un dia estava amb els seus homes a la muntanya. Alguna cosa, paraula o fet va provocar les ires d’en Francesc. Aquest, és va aixecar d’una revolada i agafant la seva espasa va partir pel mig un vern. Vet aquí, que apareixia en Francesc de Verntallat.

Des de llavors, l’escut d’armes d’en Francesc, seria de fons granate, amb un vern tallat pel mig, i també des d’aquell dia, els seus homes sel’s anomenaria els Verntallats.