El Mallol

El topònim Maiol o Mallol, no es registra documentalment fins a l’any 1176 i sembla que podria provenir del cultiu de maioles o vinyes joves: vinyes que avui han desaparegut pràcticament de tota la comarca.

Aquesta vila s’assenta de forma majestuosa sobre el més vistós i estratègic pujol de la Vall. Antigament, aquest llogaret fou residència dels vescomtes de Bas. Posseïa un castell o força, fortament emmurallada de la qual ja se’n tenen referències l’any 1204. La vila era el centre de l’administració vescomptal. En l’actualitat i entre totes les construccions cal destacar la casa del Veguer, la presó o casa del Notari que va exercir aquestes funcions per a tota la Vall fins a la penúltima dècada del segle XIX.

Els terratrèmols del segle XV van afectar el castell i avui en dia ja no en queda cap vestigi.

L’església actual, dedicada a Sant Bartomeu, està ubicada en el mateix lloc que ocupava l’antiga capella de Sant Just, construïda fora del recinte del castell després dels terratrèmols de 1427.

La Vila celebra anualment el dia 6 de desembre una de les fires amb més ressò de la contrada, la Fira de Sant Nicolau. Els orígens d’aquesta fira es remunten a un Privilegi signat pel Rei Pere III (IV d’Aragó) l’any 1377.

També és notori destacar que a la falda d’aquest turonet i en una masia encara existent, una placa rememora el naixement i estada de Francesc de Verntallat, cabdill de la rebel·lió remença i defensor de les llibertats. Aquest personatge, en el seu temps assolí un prestigi de primer ordre i fou el primer firmant com a síndic dels remences en la memorable sentencia arbitral de Guadalupe.

FRANCESC DE VERNTALLAT
Francesc de Verntallat de la Nissaga dels Puigpardines, organitza el primer sindicat agrícola Europeu per la defensa dels remences i la supressió dels mals usos. La seva constància i dots d’organització així com la seva diplomàcia van aconseguir de Ferran el Catòlic, la sentència arbitral de Guadalupe de 1486 que allibera als pagesos catalans de la servitud i canvia la història social de Catalunya.

Verntallat és un personatge històric, no solament català sinó també europeu, ja que va aconseguir el que cap país d’Europa no havia aconseguit: l’alliberament dels serbs de la gleva 300 anys abans de la Revolució Francesa.