La Cultura de l’Aigua: Els molins de la Vall d’en Bas

Al llarg dels segles, la màxima concentració de molins de la Garrotxa es va produir a la Vall d’en Bas. És més: segons el cens industrial de 1864, la Vall era la zona amb més activitat molinera de la província de Girona.

Cal tenir en compte que des de l’alta edat mitjana i fins a l’edat moderna, la base econòmica de la Vall d’en Bas és l’agricultura. La gran quantitat de superfície agrícola i el cultiu en gran mesura de cereals explica la necessitat de molins. La relació entre el mas i el molí es pot resseguir en els contractes que lliguen el mas (l’habitatge), la cabanya i l’era (l’espai de treball) i les terres dels voltants (l’espai agrari). Bona part dels molins fariners van associats a un mas; esdevenen el molí del mas i són coneguts pel nom del mas. De fet, el molí sovint s’interpreta com un edifici productiu, al servei de l’ús agrícola que se li dona al mas.

Els molins de la Vall d’en Bas estan concentrats sobretot en les conques del Fluvià, la riera de Joanetes i el Gurn. Alguns encara són visibles avui, sovint amb la bassa i part dels aparells, però la majoria s’han transformat o estan en ruïnes. En efecte, aquest patrimoni va començar a desaparèixer en el segle XX davant l’aparició de les farineres industrials, i l’aparició d’altres mecanismes i enginys, com ara turbines per moldre més eficaçment o l’adaptació a maquinària alimentada amb electricitat

Hi ha algunes excepcions en què s’han conservat perfectament i encara hi podem reconèixer una arquitectura ben particular i específica, amb canals, rescloses i basses que condueixen i acumulen l’aigua, i un conjunt de mecanismes de pedra, fusta i ferro a les sales de moles i en el carcabà destinats a la transformació del cereal en farina.

Després d’una investigació i inventari del PEHOC i l’Ajuntament de la Vall d’en Bas de tot aquest patrimoni s’han localitzat la xifra de 43 molins, tots ells datats entre els segles XIII i XX. Es tracta d’una xifra extraodinària i única, que confirma que La Vall d’en Bas és el municipi amb més molins de la Província de Girona.