Molí d’en Ton de la Rosa

Actualment, la base i fonaments de l’antic molí d’en Ton de la Rosa l’ocupa i l’aprofita la ferreria de Sant Privat. Del molí, se’n conserven dos arcs cecs, els quals se situen a un nivell força inferior al nivell actual. També es conserven encara algunes de les seves pedres, com a elements decoratius (taules) en una terrassa al davant de la ferreria. On hi hauria l’antiga bassa, ara s’hi han edificat unes cases unifamiliars.

Segons un testimoni, amb la retirada republicana del 1939, uns soldats anaren al molí per endur-se els matxos. Les dues filles que es trobaven al molí es negaren a donar-los els matxos i s’anaren a amagar al forn de Can Fillol (la fleca que hi havia davant del molí). Els soldats cremaren el molí com a represàlia i, probablement, s’endugueren els matxos a la força. L’hereu de la casa, que s’havia anat a amagar a Can Pedreguet —segurament per por a possibles represàlies d’algun tipus—, en veure el foc corregué cap al molí per veure si les noies estaven bé. L’hereu hi anà pel mig de la riera del Gurn, però un dels soldats el veié i li disparà.

Amb el foc, el molí quedà bastant debilitat i l’any següent l’aiguat també li causà alguns desperfectes, fins a l’extrem que va quedar pràcticament desaparegut. Amb tot, l’edifici es reconstruí però ha deixat de tenir la funció de molí.

L’estat de conservació, tot i que avui dia s’utilitza com a ferreria, és dolent perquè no es pot identificar cap element significatiu del molí.