Un innovador format per treballar el Pla Estratègic d’Educació 360

El Pla Estratègic d’Educació 360 de la Vall d’en Bas segueix el seu camí de definició. Després de començar a ser treballat per un grup d’estudiants de la Universitat de Girona, ha arribat el moment d’identificar quins són els reptes més importants en matèria d’educació i es farà a través d’un innovador format.

Definir els reptes és una fase clau dins d’aquest procés. Després de totes les entrevistes que es van dur a terme per part del grup d’estudiants universitaris, s’ha fet una primera identificació de reptes que es “disseccionaran” a través d’un treball innovador, de creació conjunta i que vol involucrar a tots els agents del municipi. Es tracta d’un MINI HACKATÓ que se celebrarà divendres, dia 6 de maig, a les 18:00 h a Can Trona.

Des de tot l’equip que treballa en el Pla Estratègic es convida a tota la població a formar part d’aquest procés per la seva importància i impacte en el futur educatiu del municipi.