Avui, 22 de març, és el Dia Mundial de l’Aigua

Les Nacions Unides recalquen enguany que una bona gestió de l’aigua és fonamental per a mantenir la pau i evitar nous conflictes.

L’Ajuntament de la Vall d’en Bas concep l’accés a l’aigua potable com un dret de les persones. Per això, estem implantant mesures de bona gestió de l’aigua que garanteixin l’accés equitatiu i sostenible a aquest bé indispensable per a la vida. Algunes de les accions que estem tirant endavant des de l’ajuntament són les següents:

Detectar i reparar les fuites d’aigua

La xarxa pública d’aigua de la Vall té una extensió de 112 km, amb zones més ben conservades i d’altres que necessiten millores. Estem instal·lant comptadors al llarg de la xarxa per detectar on es produeixen les fuites d’aigua i poder reparar-les àgilment.

Interconnectar tota la xarxa pública de la Vall

L’any passat vam connectar el sector de la Pinya a la resta de la xarxa d’abastament d’aigua. L’objectiu és que tota la xarxa estigui interconnectada i en situacions d’escassetat es pugui transferir aigua allà on es necessiti.

Limitar l’ús d’aigua en èpoques de sequera

El Ple de l’Ajuntament va aprovar una nova ordenança que fixa límits de consum d’aigua durant els períodes de sequera declarats per l’Agència Catalana de l’Aigua. L’ordenança autoritza jurídicament al consistori perquè prengui mesures davant dels incompliments.

Reduir el consum d’aigua

Des de les institucions públiques hem pres accions per reduir el consum d’aigua. Per exemple, reduir el cabal de les fonts i lavabos, regar les plantes només per a la seva supervivència i plantar espècies més resistents a la sequera, demanar als esportistes que redueixin el temps en dutxar-se als vestidors.