CAMPANYA: L’empadronament: un dret i una obligació

El Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya ha posat en marxa la campanya: L’empadronament: un dret i una obligació. 

La campanya vol fomentar l’empadronament de totes les persones als municipis. El padró és el registre de les persones que viuen en un municipi i la inscripció al padró atorga la condicio de veí o veïna del municipi i determina el temps de permanència a l’estat espanyol. 

Per empadronar-te, pots adreçar-te a l’oficina d’atenció ciutadana (OAC) de la Vall d’en Bas.

Campanya empadronament