L’equip de govern modifica una part del projecte del carrer ample per donar resposta a la demanda de la plataforma veïnal

El carril bici previst inicialment es substituirà per una zona 30 amb doble sentit de circulació, on ciclistes i vehicles de motor podran compartir la calçada de manera segura. La decisió s’ha pres després d’haver avaluat la viabilitat jurídica i tècnica del canvi, sempre amb el convenciment que la remodelació del carrer ample és necessària.

L’equip de govern agraeix que els veïns i veïnes valorin les millores que suposaran les obres al carrer. Entre altres, s’ampliaran les voreres, es substituirà l’arbrat per espècies autòctones, s’instal·larà una nova canonada de sanejament i d’abastament d’aigua potable, es soterraran les línies aèries de telecomunicacions i es traslladarà la parada d’autobús davant del Parc de l’Estació.

Tanmateix, l’equip de govern lamenta no haver rebut les opinions contràries al sentit únic amb anterioritat. Si hagués sigut així, hauria pogut planificar el projecte tenint en compte aquest punt de vista des del principi.

Quan la plataforma veïnal va activar-se, el projecte havia començat els tràmits per licitar-se i diverses empreses havien presentat ja les seves ofertes. Anteriorment, l’Ajuntament havia dut a terme dues reunions veïnals, presentat cent cartes certificades als veïns del carrer ample, enviat documents explicatius a totes les cases del poble i publicat quatre anuncis en diaris oficials.

Malgrat això, l’equip de govern va decidir dilatar el següent pas del procés de licitació per poder escoltar les demandes de la plataforma. Quan es va saber que el problema era el sentit únic de circulació, es va valorar la modificació del projecte. En aquest sentit, el Servei Territorial de Cooperació Local de la Generalitat de Catalunya va avalar el canvi del carril bici per una zona 30 amb doble sentit de circulació.

La decisió es va donar a conèixer a la plataforma veïnal el passat divendres 24 de novembre. Veïnes i veïns s’han mostrat agraïts pel canvi i les actuacions dutes a terme per part de l’Ajuntament. Així mateix, s’han valorat les millores que el projecte actual suposarà pel poble.