Polítiques de joventut

Les polítiques de joventut són totes aquelles accions que, des de l’Ajuntament i des de les entitats i persones de la Vall, van destinades a totes les persones joves que hi viuen.

Joventut és un concepte que s’entén, administrativament  parlant i pel que fa a les polítiques de joventut,  des dels 14 fins als 29 anys; per tant, el gruix de projectes que realitzem s’enfoquen a aquesta franja.  Però des de l’Ajuntament entenem que a partir dels 12 anys comença una etapa nova, i també entenem que la joventut és una qüestió personal, és a dir, és jove qui se’n sent…, per això intentem ser el màxim de respectuosos i transversals a l’hora de pensar els projectes.

A la Vall hi ha un total de 326 joves de 16 a 29 anys, però, si ens fixem en la franja immediatament anterior (de 12 a 15 anys) i en la franja posterior (de 30 a 35 anys), podem anomenar joves gairebé 500 persones.

Per tal de donar resposta a les necessitats dels i les joves, l’Ajuntament de la Vall d’en Bas compta  amb una Àrea de Joventut pròpia formada, per una banda, d’un tècnic del mateix Ajuntament i, per l’altra, d’una tècnica compartida del Consell Comarcal de la Garrotxa.

El tècnic referent de l’Ajuntament de la Vall d’en Bas és Lluís Rubió, i per a qualsevol qüestió us hi podeu dirigir al correu joventut@vallbas.cat o a través del telèfon 628 253 001.

Les polítiques de joventut, és a dir, les accions i els projectes per atendre les persones joves, es concreten i recullen en un pla local de joventut.